Vượt tiến độ xây dựng chung cư Anland Premium - Tố Hữu - Nam Cường -

Tiến độ xây dựng chung cư Anland Premium – Tố Hữu – Nam Cường ngày 18/4/2019.

Chủ đầu tư đang thi công vượt tiến độ so với dự kiến 2 tháng. Chung cư Anland Premium (Anland 2) tại ngày 18/4/2019 đã xây tới tầng 19.

Theo dự tính của các nhà thầu thì khu căn hộ chung cư Anland premium sẽ cất nóc vào đầu tháng 6 năm 2019.

Tiến độ xây dựng chung cư anland 2
Tiến độ xây dựng chung cư anland 2
Tiến độ xây dựng chung cư anland nam cường
Tiến độ xây dựng chung cư anland nam cường

Tiến độ xây dựng chung cư anland tố hữu
Tiến độ xây dựng chung cư anland tố hữu

Tin liên quan