Mở bán chung cư Anland Premium ngày 23/12/2018 tại khách sạn Marriott -